Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία

Ημ.Δημ
08/03/2010
Προμήθεια εκτυπωμένων δίφυλλων, φακέλων, αιτήσεων και καρτών βιβλιοθήκης, για τις ανάγκες του Π.Κ. στο Ηράκλειο για το έτος 2010.
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 17/03/2010
2313
03/03/2010
Ημ.Δημ
03/03/2010
Προμήθεια διαφόρων toner (εκτυπωτών - fax - πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών κ.α.) για τις ανάγκες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 49.100,00€
Τακτικός διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 08/04/2010 07/04/2010
2245
Ημ.Δημ
03/03/2010
Ανάθεση του έργου του καθαρισμού των μονίμων εγκαταστάσεων του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 550.000,00€
Διεθνής διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 23/04/2010 22/04/2010 08/04/2010
1927
23/02/2010

Ημ.Δημ
01/03/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και εξοπλισμού προκειμένου για τη δημιουργία σύγχρονης υποδομής φιλοξενίας υπολογιστικών συστημάτων (Data Center), για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου.
Προϋπολογισμός: 145.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 30/03/2010 29/03/2010 24/03/2010
1857
22/02/2010

Ημ.Δημ
22/02/2010
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την αποκατάσταση της αισθητικής στα αμφιθέατρα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (κτίριο 1)
Προϋπολογισμός: 44.799,70€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 04/03/2010 04/03/2010