Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
1716
18/02/2010
Ημ.Δημ
22/02/2010
Επαναπροκήρυξη προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δομημένης καλωδίωσης για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Η/Υ στο νέο κτίριο 1 της Φιλοσοφικής Σχολής
Προϋπολογισμός: 4.370,81€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 23/02/2010 23/02/2010
1434
09/02/2010

Ημ.Δημ
22/02/2010
Προμήθεια των βάσεων δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο – Ηράκλειο), για το έτος 2010.
Προϋπολογισμός: 200.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 23/03/2010 22/03/2010 17/03/2010
686
22/01/2010
Ημ.Δημ
22/01/2010
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δομημένης καλωδίωσης για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Η/Υ στο νέο κτίριο 1 της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 4.370,81€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 03/02/2010 03/02/2010
547
19/01/2010

Ημ.Δημ
21/01/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού στο νέο κεντρικό κατανεμητή δικτύου του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 2.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 09/02/2010 08/02/2010 07/02/2010
265
13/01/2010

Ημ.Δημ
20/01/2010
Η προμήθεια και εγκατάσταση ενός μηχανήματος κλιματισμού, προκειμένου να αντικατασταθεί ψύκτης δύο στείρων χώρων, στο Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής του Τμήματος Φυσικής της Σ.Θ.Τ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου.
Προϋπολογισμός: 70.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 17/02/2010 16/02/2010 10/02/2010