Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
7552
10/06/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο και Ηράκλειο) από εταιρεία ταχυμεταφορών.
Προϋπολογισμός: 45.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 02/07/2009 01/07/2009
6942
29/05/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών και αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις λειτουργικές ανάγκες των τμημάτων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 33.900,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 16/06/2009 15/06/2009
6987
29/05/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 25.020,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 16/06/2009 15/06/2009
6430
22/05/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων τμημάτων και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 19.100,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 10/06/2009 09/06/2009
6110
18/05/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Προμήθεια δειγματοθηκών, ειδικού τύπου και προδιαγραφών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τις μουσειακές συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 23.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 03/06/2009 02/06/2009