Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
10036
18/07/2018
Ημ.Δημ
18/07/2018
Προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών με σκοπό την αντικατάσταση των πολυκαρβονικών φύλλων και τη συντήρηση του μεταλλικού στεγάστρου της εισόδου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, περιοχή Γάλλου.
Προϋπολογισμός: 14.601,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 30/07/2018 30/07/2018
9753
16/07/2018
Ημ.Δημ
16/07/2018
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών με σκοπό την υδραυλική σύνδεση των PV/T πλαισίων με το υφιστάμενο δίκτυο ζεστού νερού χρήσης στο κτήριο του Ξενία στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 23.314,48€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 30/07/2018 30/07/2018

Ημ.Δημ
16/07/2018
Προμήθεια ενός συστήματος υπερήχων (sonicator) για λύση κυττάρων για τις ανάγκες του Τμήματος Βιολογίας
Προϋπολογισμός: 8.440,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 25/07/2018
9270
04/07/2018
Ημ.Δημ
11/07/2018
Προμήθεια ενός νέου περιθλασίμετρου ακτίνων - Χ για μονοκρυστάλλους
Προϋπολογισμός: 372.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 07/09/2018 31/08/2018
9387
06/07/2018
Ημ.Δημ
10/07/2018
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών, λογισμικού, καθώς και δικτυακού εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών όλων των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Π.Κ στο Ηράκλειο, έτους 2018
Προϋπολογισμός: 62.834,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 31/07/2018 30/07/2018