Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
8030
24/06/2019
Ημ.Δημ
24/06/2019
Προμήθεια φωτιστικών ασφαλείας και την εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης και εγκατάστασης, με σκοπό την αντικατάσταση των κατεστραμμένων που είναι εγκατεστημένα στα κτήρια της Σχολής Επιστημών Αγωγής (κτήρια Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 και Γ5), σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις ανάγκες πυρασφάλειας της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 16.430,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 08/07/2019 08/07/2019
7972
21/06/2019
Ημ.Δημ
21/06/2019
Προμήθεια υλικών καθαριότητας για το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 2.231,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 02/07/2019
7971
21/06/2019
Ημ.Δημ
21/06/2019
Προμήθεια βιομηχανικού χαρτιού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 3.221,02€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 02/07/2019
7970
21/06/2019
Ημ.Δημ
21/06/2019
Προμήθεια παλμικού λέιζερ για το Τμ. Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 24.800,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 02/07/2019
7725
18/06/2019
Ημ.Δημ
21/06/2019
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών, εκθεμάτων, ειδικών διαμορφώσεων και εποπτικού συνοδευτικού υλικού
Προϋπολογισμός: 942.513,09€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 30/07/2019 24/07/2019