Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
12285
02/10/2019
Ημ.Δημ
04/10/2019
Εκτέλεση εργασιών για την οικοδομική αναβάθμιση του Συμβουλευτικού Κέντρου του ΠΚ.
Προϋπολογισμός: 4.340,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 15/10/2019
12284
02/10/2019
Ημ.Δημ
04/10/2019
Συντήρηση των θαλάμων σταθερής θερμοκρασίας του Τμ. Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 4.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 15/10/2019
11234
11/09/2019
Ημ.Δημ
25/09/2019
Προμήθεια ειδών για τον εξοπλισμό των φοιτητικών δωματίων στα κτήρια της Φοιτητικής Κατοικίας (Α & Β γειτονιά) στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου και στο κτήριο του ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 168.626,60€
Τακτικός διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 31/10/2019 25/10/2019
11871
24/09/2019
Ημ.Δημ
24/09/2019
Ανάπτυξη και λειτουργία, ενσύρματων και ασύρματων δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών, υποδομών και υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης και παρουσιάσεων καθώς και την προσθήκη απαιτούμενων κεντρικών υπολογιστικών και αποθηκευτικών υποδομών και υπηρεσιών στα Λευκά Κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης επί της Λ. Κνωσού.
Προϋπολογισμός: 74.400,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 07/10/2019
11373
13/09/2019
Ημ.Δημ
13/09/2019
Eτήσια συντήρηση όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων (αντλίες θερμότητας) τύπου split system, ημικεντρικά, roof top, vrv, των κτηρίων Α, Β, Γ, Δ, του Εμπορικού Κέντρου, της Βιβλιοθήκης, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εστιατορίου, του Γυμναστηρίου, του ΚΕΜΕ, της Φοιτητικής Κατοικίας, του συστήματος κλιματισμού - αερισμού του Ζωοκομείου του Τμ. Ψυχολογίας στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου και του Ξενία στην πόλη του Ρεθύμνου, συμπεριλαμβανομένων στην αξία των καθαριστικών - απολυμαντικών υλικών απαραίτητων για τη συντήρηση όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων
Προϋπολογισμός: 16.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 25/09/2019 25/09/2019