Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
17895
06/12/2018
Ημ.Δημ
20/12/2018
Αναβάθμιση υπολογιστικής υποδομής του Κέντρου υποδομών και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΚΥΥΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης στα κτίρια του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 62.300,00€
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 01/02/2019 28/01/2019
18566
18/12/2018
Ημ.Δημ
19/12/2018
Ανανέωση συνδρομών Βάσεων Δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 175.099,24€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 29/01/2019 23/01/2019
17781
05/12/2018
Ημ.Δημ
10/12/2018
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Προϋπολογισμός: 272.339,24€
Διεθνής διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 24/01/2019 18/01/2019 11/01/2019
17454
30/11/2018
Ημ.Δημ
30/11/2018
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Προϋπολογισμός: 74.400,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 12/12/2018 12/12/2018
17197
28/11/2018
Ημ.Δημ
29/11/2018
Συντήρηση των κλιματιστικών των κτηρίων του ΠΚ στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 55.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 12/12/2018 11/12/2018