Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
11213
11/09/2019
Ημ.Δημ
12/09/2019
Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας «Κέντρου Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Κρήτης»
Προϋπολογισμός: 3.800,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 23/09/2019 23/09/2019
10793
02/09/2019
Ημ.Δημ
05/09/2019
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Προϋπολογισμός: 671.712,51€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ρέθυμνο Δ/νση Τεχνικών Έργων Πανεπιστημίου Κρήτης 30/09/2019 24/09/2019
10923
04/09/2019
Ημ.Δημ
05/09/2019
Συντήρηση των συστημάτων τηλεδιάσκεψης της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 4.712,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 13/09/2019
10698
29/08/2019
Ημ.Δημ
29/08/2019
Προμήθεια υλικών και εργασίες διαμόρφωσης wc & πολυκούζινου στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 8.103,40€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 16/09/2019 16/09/2019
10660
28/08/2019
Ημ.Δημ
28/08/2019
Προμήθεια ειδών και εγκατάστασή τους για μετατροπή χώρου του υπογείου αποθηκευτικού χώρου του κτηρίου ΚΕΜΕ σε μικρότερες αποθήκες και ανακατασκευή των τουαλετών των κτηρίων Α, Β, Γ του ίδιου κτηρίου
Προϋπολογισμός: 32.135,84€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 13/09/2019 13/09/2019