Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
3201
16/03/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού (γενικών και ειδικών αντιδραστηρίων, γενικών και ειδικών αναλωσίμων και μικροοργάνων) του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 43.365,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 28/04/2009 27/04/2009 22/04/2009
2860
10/03/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού (χημικά και αναλώσιμα) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 17.806,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 14/04/2009 13/04/2009 08/04/2009
2731
06/03/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού (χημικά αντιδραστήρια και αναλώσιμα) του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 22.400,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 15/04/2009 14/04/2009 09/04/2009
445
16/01/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Eκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις των μονίμων κτιρίων του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 60.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 10/02/2009 10/02/2009
79
08/01/2009

Ημ.Δημ
15/10/2009
Προμήθεια των βάσεων δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο – Ηράκλειο), έτους 2009.
Προϋπολογισμός: 160.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 18/02/2009 17/02/2009 11/02/2009