Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
14789
24/10/2018
Ημ.Δημ
25/10/2018
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στην έκθεση του ΜΦΙΚ του ΠΚ.
Προϋπολογισμός: 5.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 06/11/2018
14560
22/10/2018
Ημ.Δημ
24/10/2018
Επανεγκατάσταση και λειτουργία δύο (2) μετεωρολογικών σταθμών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Τμήματος στην Αριθμητική Πρόγνωση Καιρού
Προϋπολογισμός: 23.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 02/11/2018
14008
11/10/2018
Ημ.Δημ
12/10/2018
Επαναπροκήρυξη προμήθειας τραπεζιού εικονικής ανατομής για την Ιατρική Σχολή
Προϋπολογισμός: 110.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 08/11/2018 02/11/2018
13699
09/10/2018
Ημ.Δημ
09/10/2018
Προμήθεια κλειδιών, κλειδαριών, ομφαλών και συναφών υλικών που είναι απαραίτητα στην εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Συντήρησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2018
Προϋπολογισμός: 10.940,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 23/10/2018 23/10/2018
13488
Ημ.Δημ
09/10/2018
Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την συντήρηση εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) του ΚΥΥΤΠΕ
Προϋπολογισμός: 7.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 23/10/2018 22/10/2018