Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
10659
28/08/2019
Ημ.Δημ
28/08/2019
Προμήθεια και τοποθέτηση: ξύλινων καθισμάτων (παγκάκια), σκίαστρα (rollers & κάθετες περσίδες), μεταλλικά πλέγματα στήριξης φυτών και μεταλλικά επιτοίχια σταχτοδοχεία, κουρτίνες και είδη κιγκαλερίας σε κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 73.436,52€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 11/09/2019 11/09/2019
10624
27/08/2019
Ημ.Δημ
27/08/2019
Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου δικτυακού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την ανάπτυξη ασύρματων δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών στο κτηριακό συγκρότημα των Φοιτητικών Κατοικιών στο Ξενία Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 36.500,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 12/09/2019 12/09/2019
10625
27/08/2019
Ημ.Δημ
27/08/2019
Προμήθεια ειδών και τοποθέτησή τους για μετατροπή χώρου του κτηρίου Δ8 σε Σταθμό ραδιοφωνικών εκπομπών στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 48.108,02€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 10/09/2019 10/09/2019
10600
26/08/2019
Ημ.Δημ
26/08/2019
Προμήθεια των απαραιτήτων υλικών για τη συντήρηση – επισκευή ΗΜ εξοπλισμου
Προϋπολογισμός: 9.650,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 09/09/2019 09/09/2019
10377
05/08/2019
Ημ.Δημ
07/08/2019
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Σ.ΘΕ.Τ.Ε. ΤΟΥ Π.Κ.
Προϋπολογισμός: 650.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 20/09/2019 16/09/2019