Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία

Ημ.Δημ
10/09/2018
Προμήθεια ενός συστήματος ανάγνωσης & πλύσης μικροπλακών ELISA για τις ανάγκες του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 7.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 18/09/2018

Ημ.Δημ
10/09/2018
Προμήθεια ενός κλιβάνου διοξειδίου του άνθρακα (CO2 Incubator) για τις ανάγκες του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 7.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 18/09/2018

Ημ.Δημ
10/09/2018
Προμήθεια ενός συστήματος παρακολούθησης προνυμφών zebrafish για τις ανάγκες του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 23.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 18/09/2018

Ημ.Δημ
06/09/2018
Προμήθεια ενός αναδευόμενου επωαστήρα βακτηρίων για τις ανάγκες του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 4.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 14/09/2018
11513
04/09/2018
Ημ.Δημ
04/09/2018
Προμήθεια & τοποθέτηση διαφόρων ειδών εξοπλισμού (έπιπλα, κουρτίνες σκίασης κ.λ.π.) με σκοπό την κάλυψη αναγκών των Εργαστηρίων του ΦΚΣ
Προϋπολογισμός: 19.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 17/09/2018 17/09/2018