Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
8950
10/07/2019
Ημ.Δημ
10/07/2019
Eκτύπωση βιβλίων συμβάντων, φακέλων αλληλογραφίας, σελίδων εξετάσεων κλπ για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2019
Προϋπολογισμός: 4.045,06€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 22/07/2019 22/07/2019
8725
08/07/2019
Ημ.Δημ
08/07/2019
Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (PC, φορητοί υπολογιστές, tablet, οθόνες) για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών όλων των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2019
Προϋπολογισμός: 36.200,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 23/07/2019 23/07/2019
8714
05/07/2019
Ημ.Δημ
05/07/2019
Προμήθεια & εγκατάσταση ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ* για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών όλων των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2019
Προϋπολογισμός: 40.089,35€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 17/07/2019 17/07/2019
8500
02/07/2019
Ημ.Δημ
03/07/2019
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΩ Σ∆ΙΤ" ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Προϋπολογισμός: 148.800,00€
Σύντομη περιγραφή
Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 12/07/2019 12/07/2019
8442
01/07/2019
Ημ.Δημ
03/07/2019
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΩ Σ∆ΙΤ" ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Προϋπολογισμός: 148.800,00€
Σύντομη περιγραφή
Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 12/07/2019 12/07/2019