Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία

Ημ.Δημ
19/05/2010
Προμήθεια ΚΙΤ ανταλλακτικών για τη μηχανή ψηφιακής εκτύπωσης
Προϋπολογισμός: 5.200,58€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
19/05/2010
Προμήθεια ΚΙΤ ανταλλακτικών για τη CP BOURG (Μηχανή Κόλλας)
Προϋπολογισμός: 4.800,07€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών
5257
17/05/2010

Ημ.Δημ
19/05/2010
Στέγαση των φοιτητών του Π.Κ. στο Ηράκλειο για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 10/06/2010 10/06/2010 09/06/2010
5255
17/05/2010

Ημ.Δημ
17/05/2010
Αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, συνολικής εκτάσεως 30 στρεμμάτων περίπου
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 25/05/2010 25/05/2010
276
10/05/2010
Ημ.Δημ
14/05/2010
Συντήρηση και λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού και Αντλιοστασίων Λυμάτων για τα κτίρια του ΠΚ στις Βούτες Ηρακλείου
Προϋπολογισμός: 14.955,60€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 21/05/2010 20/05/2010