Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
157
17/03/2010
Ημ.Δημ
17/03/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων υλικών για διάφορες επισκευές συντήρησης σε χώρους του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 24/03/2010 23/03/2010

Ημ.Δημ
16/03/2010
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Προϋπολογισμός: 4.999,72€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
15/03/2010
Τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών δικτύου και ΙΡ τηλεφωνίας σε 2ο επίπεδο.
Προϋπολογισμός: 4.879,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
15/03/2010
Προμήθεια κουρτίνων και στορ για τις ανάγκες του τμήματος Ιατρικής του Π.Κ. στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 3.498,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών
2744
12/03/2010
Ημ.Δημ
15/03/2010
προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και λοιπού συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του ΠΚ και των τμημάτων της (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Εκπαίδευσης)
Προϋπολογισμός: 43.655,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 22/03/2010 22/03/2010