Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
7925
12/07/2010
Ημ.Δημ
12/07/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός πίνακα πυκνωτών στο Γενικό Πεδίο Χ.Τ. της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 20/07/2010 20/07/2010

Ημ.Δημ
07/07/2010
Εκτυπώσεις και παραγωγή σημαιών, μπλουζών και πλακετών
Προϋπολογισμός: 4.172,16€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
07/07/2010
Εργασίες συντήρησης ΜΦΙΚ
Προϋπολογισμός: 3.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
07/07/2010
Προμήθεια χωρικού διαμορφωτή φωτός τύπου Χ10468-2
Προϋπολογισμός: 14.520,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
07/07/2010
Προμήθεια δύο ενισχυτών τύπου SR830DSP & SR810DSP
Προϋπολογισμός: 10.890,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών