Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
7401
08/04/2024
Ημ.Δημ
08/04/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ συντήρηση - υποστήριξη των νέων κλιματιστικών μηχανημάτων των κτηρίων Α, Β, Γ, Δ
Προϋπολογισμός: 30.000,00€
Ρέθυμνο Δ/νση Τεχνικών Έργων Πανεπιστημίου Κρήτης 18/04/2024
7399
08/04/2024
Ημ.Δημ
08/04/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ συντήρηση - υποστήριξη των νέων κλιματιστικών μηχανημάτων των Αμφιθεάτρων Δ3, Δ3-7Α, Δ6, Δ7 τύπου ROOFTOP
Προϋπολογισμός: 14.360,00€
Ρέθυμνο Δ/νση Τεχνικών Έργων Πανεπιστημίου Κρήτης 19/04/2024
6691
29/03/2024
Ημ.Δημ
03/04/2024
«Αποτύπωση των Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων σε ότι αφορά στην Πυρασφάλεια, Εκπόνηση Μελετών Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας και Έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας σε κτήρια του Παν. Κρήτης στο Ηράκλειο»
Προϋπολογισμός: 125.936,42€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 23/04/2024 23/04/2024
5196
06/03/2024
Ημ.Δημ
19/03/2024
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31-12-2026»
Προϋπολογισμός: 996.987,16€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 24/04/2024 24/04/2024
5763
14/03/2024
Ημ.Δημ
14/03/2024
Υπηρεσία Παροχής Συμβουλών για τον Σχεδιασμό Εξοπλισμού Επέκτασης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 32.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Δ/νση Τεχνικών Έργων Πανεπιστημίου Κρήτης 27/03/2024 27/03/2024