Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
8017
13/07/2010

Ημ.Δημ
14/07/2010
Προμήθεια χρωμάτων και υλικών χρωματισμού για την συντήρηση και τον καθαρισμό της τοιχοποιίας των κτιρίων του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 4.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 22/07/2010 22/07/2010
8016
13/07/2010

Ημ.Δημ
14/07/2010
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (αναλώσιμα) για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 7.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 22/07/2010 22/07/2010
8079
14/07/2010
Ημ.Δημ
14/07/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών τροφοδοσίας αδιάλειπτης ενέργειας στους κατανεμητές του Κ.Ε.Μ.Ε. και μιάς αυτόνομης κλιματιστικής συσκευής διαιρούμενου τύπου inverter για το χώρο του κατανεμητή των κτιρίων Α-Β του Κ.Ε.Μ.Ε.
Προϋπολογισμός: 3.173,40€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 23/07/2010 23/07/2010
7928
12/07/2010
Ημ.Δημ
12/07/2010
Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου (τύπου Laminate) στα γραφεία των Γραμματειών και των Προέδρων των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας καθώς και της αίθουσας Α3-1 του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 6.200,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 21/07/2010 21/07/2010
7927
12/07/2010
Ημ.Δημ
12/07/2010
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών φέροντος οργανισμού Βόρειας-Βορειοδυτικής όψης της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 45.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 20/07/2010 20/07/2010