Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
12178
Ημ.Δημ
07/06/2024
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακού & βιομηχανικού χαρτιού 2024
Προϋπολογισμός: 2.450,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 21/06/2024 21/06/2024
12216
06/06/2024
Ημ.Δημ
07/06/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ DOCUTRACKS ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (SaaS hosted) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Προϋπολογισμός: 32.426,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 14/06/2024 14/06/2024

Ημ.Δημ
06/06/2024
Aνανέωση 700 αδειών Office για το Ακαδημαϊκό Προσωπικό και 10.500 αδειών Office για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 28.125,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο 13/06/2024
12051
05/06/2024
Ημ.Δημ
06/06/2024
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικών υλικών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τις κατατιθέμενες παρατηρήσεις της υπό εκπόνηση ΥΔΕ, όλων των ηλεκτρικών πινάκων και εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (ύψους 7.964,89€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)
Προϋπολογισμός: 7.964,89€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 14/06/2024 14/06/2024
12053
05/06/2024
Ημ.Δημ
06/06/2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση βιβλίων συμβάντων, φακέλων αλληλογραφίας, σελίδων εξετάσεων και παπύρων για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2024
Προϋπολογισμός: 2.255,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 20/06/2024 20/06/2024