Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
521
31/08/2010
Ημ.Δημ
31/08/2010
Σβήσιμο υβριστικών συνθημάτων στους χώρους του ΠΚ και εργασίες κάθε είδους ελαιοχρωματισμού για ένα έτος
Προϋπολογισμός: 25.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 06/09/2010 06/09/2010
520
31/08/2010
Ημ.Δημ
31/08/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών, τις εργασίες και τα ανυψωτικά που χρειάζονται για την επισκευή δυσπρόσιτων φωτιστικών σωμάτων ύψους άνω των 4ων μέτρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Π. Κ. στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 20.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 06/09/2010 06/09/2010
519
31/08/2010
Ημ.Δημ
31/08/2010
Ετήσια συντήρηση του συστήματος αυτοκαθαριζόμενων φίλτρων άρδευσης και των πιεστικών άρδευσης με νερό του Βιολογικού Καθαρισμού Βουτών
Προϋπολογισμός: 12.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 06/09/2010 06/09/2010
9227
30/08/2010

Ημ.Δημ
31/08/2010
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Προϋπολογισμός: 17.442,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 16/09/2010 15/09/2010 15/09/2010
9098
23/08/2010

Ημ.Δημ
27/08/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των τμημάτων και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο για το έτος 2010
Προϋπολογισμός: 37.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 14/09/2010 13/09/2010