Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
9777
09/09/2010

Ημ.Δημ
10/09/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψυκτικού θαλάμου (σε -20οC) και ενός ψυκτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 13.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 24/09/2010 23/09/2010

Ημ.Δημ
09/09/2010
Απ΄ευθείας ανάθεση της συντήρησης λογισμικού ομόσπονδων αναζητήσεων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Π.Κ.
Προϋπολογισμός: 10.336,13€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
07/09/2010
Συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Π.Κ. Aleph 500 για το έτος 2010
Προϋπολογισμός: 19.417,05€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών
9462
Ημ.Δημ
07/09/2010
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ - Προμήθεια και εγκατάσταση διαφόρων επίπλων της αίθουσας τηλεδιάσκεψης της Συγκλήτου - Πρυτανικού Συμβουλίου στο νέο Διοιητήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 44.900,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 21/09/2010 20/09/2010 20/09/2010

Ημ.Δημ
31/08/2010
Προμήθεια οργάνου ελέγχου Τάσεων για το Φασματογράφο Μάζας
Προϋπολογισμός: 4.800,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών