Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
8018
13/07/2010

Ημ.Δημ
14/07/2010
Προμήθεια χρωμάτων καθώς και εργασίες εσωτερικών χρωματισμών του 1ου ορόφου του κτιρίου Β1 και εργασίες ανακαίνισης χρωματισμών και καθαρισμού 10.000 τ.μ. περίπου εξωτερικής τοιχοποιίας των κτιρίων της Φιλοσοφικής Σχολής
Προϋπολογισμός: 29.641,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 23/07/2010 23/07/2010
8017
13/07/2010

Ημ.Δημ
14/07/2010
Προμήθεια χρωμάτων και υλικών χρωματισμού για την συντήρηση και τον καθαρισμό της τοιχοποιίας των κτιρίων του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 4.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 22/07/2010 22/07/2010
8016
13/07/2010

Ημ.Δημ
14/07/2010
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (αναλώσιμα) για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 7.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 22/07/2010 22/07/2010
8079
14/07/2010
Ημ.Δημ
14/07/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών τροφοδοσίας αδιάλειπτης ενέργειας στους κατανεμητές του Κ.Ε.Μ.Ε. και μιάς αυτόνομης κλιματιστικής συσκευής διαιρούμενου τύπου inverter για το χώρο του κατανεμητή των κτιρίων Α-Β του Κ.Ε.Μ.Ε.
Προϋπολογισμός: 3.173,40€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 23/07/2010 23/07/2010
7928
12/07/2010
Ημ.Δημ
12/07/2010
Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου (τύπου Laminate) στα γραφεία των Γραμματειών και των Προέδρων των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας καθώς και της αίθουσας Α3-1 του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 6.200,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 21/07/2010 21/07/2010