Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
13544
03/11/2009
Ημ.Δημ
05/11/2009
Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Δ/νσεων και των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 25.785,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 13/11/2009 12/11/2009
152
27/02/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής περίφραξης με τις απαιτούμενες θύρες σε οικόπεδο του Πανεπιστημίου Κρήτης με πρόσοψη στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου – ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 22.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός 10/03/2009 09/03/2009
9549
17/07/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Προμήθεια συστήματος ερευνών πεδίου συλλογής πρωτογενών στοιχείων μέσω τηλεφωνικής επαφής (Outboud Contact Center) για τις εκπαιδευτικές και επιστημονικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 30.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Τμήμα Προμηθειών 04/08/2009 03/08/2009
9509
16/07/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του δικτυακού εξοπλισμού του δικτύου κορμού των πληροφοριακών συστημάτων και των τηλεφωνικών κέντρων του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 37.441,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 28/07/2009 27/07/2009
9417
15/07/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Υπηρεσιών του Π.K. στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 25.020,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 24/07/2009 23/07/2009