Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία

Ημ.Δημ
30/06/2017
Επαναπροκήρυξη για τη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Κέντρου Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 34.443,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 13/07/2017 12/07/2017

Ημ.Δημ
30/06/2017
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού των τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 46.623,93€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 12/07/2017 11/07/2017

Ημ.Δημ
29/06/2017
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού
Προϋπολογισμός: 7.007,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 11/07/2017

Ημ.Δημ
29/06/2017
Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2017
Προϋπολογισμός: 6.112,14€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 11/07/2017
8736
28/06/2017
Ημ.Δημ
28/06/2017
Προμήθεια μονωτικών υλικών και χρωμάτων για τον χρωματισμό και την επισκευή της εξωτερικής τοιχοποιίας του κτηρίου 7 και τμημάτων του κτηρίου 8 της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 74.381,40€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 12/07/2017 12/07/2017