Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
10338
28/07/2017
Ημ.Δημ
28/07/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση θυρών εξόδων διαφυγής στην έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Π.Κ.
Προϋπολογισμός: 43.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 01/09/2017 31/08/2017
10321
27/07/2017
Ημ.Δημ
27/07/2017
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού προστατευτικού κιγκλιδώματος στις ράμπες της Φιλοσοφικής Σχολής και αλουμινένιας κατασκευής (τριγωνικά τμήματα και όρθιοι φεγγίτες) του κεντρικού αιθρίου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 8.284,44€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 30/08/2017 30/08/2017
10124
25/07/2017
Ημ.Δημ
26/07/2017
Προμήθεια υλικών καθαριότητας για διαφορα τμηματα του Πανεπ. Κρητης.
Προϋπολογισμός: 2.700,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 03/08/2017
10123
25/07/2017
Ημ.Δημ
26/07/2017
Προμήθεια βιομηχανικού χαρτιού για διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 4.418,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 03/08/2017
10122
25/07/2017
Ημ.Δημ
26/07/2017
Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 3.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 02/08/2017