Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
10025
24/07/2017
Ημ.Δημ
24/07/2017
Προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών για διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης το Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 42.491,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 29/08/2017 28/08/2017
9944
21/07/2017
Ημ.Δημ
21/07/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων κλιματισμού για τις ανάγκες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 16.200,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 28/07/2017
9737
18/07/2017
Ημ.Δημ
18/07/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 & Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 2017 ΤΟΥ Π. Κ. ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Προϋπολογισμός: 6.258,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 31/07/2017 31/07/2017
9686
17/07/2017
Ημ.Δημ
17/07/2017
Συντήρηση, για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, των γεννητριών, των πυροσβεστικών μηχανών, των πιεστικών συγκροτημάτων νερού, των ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματιστικών μονάδων της Βιβλιοθήκης, του ψυκτικού μηχανήματος και των κλιματιστικών μονάδων του Γυμναστηρίου, των Υποσταθμών Ρεύματος, των Πεδίων και Γενικών Ηλεκτρολογικών Πινάκων τους, των αυτόματων μπαρών διέλευσης, των εγκατεστημένων ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης της Φοιτητικής Κατοικίας, των Λεβητοστασίων που υπάρχουν στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου, στο εργαστήριο Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι και του HEAT MASTER του κτιρίου ΞΕΝΙΑ στο Ρέθυμνο, των Συστημάτων Πυρανίχνευσης και τοπικής κατάσβεσης, και των αλεξικέραυνων και γειώσεων των κτηρίων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Κατοικίας, του κτιρίου Κ.Ε.Μ.Ε. στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου και των κτηρίων Ξενία και εργαστήριο Αρχαιολογίας στο Ελιδάκι, στην πόλη του Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 24.490,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 31/07/2017 31/07/2017
9681
17/07/2017
Ημ.Δημ
17/07/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Προϋπολογισμός: 4.497,84€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 28/07/2017 28/07/2017