Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
6341
16/05/2017
Ημ.Δημ
17/05/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πυρασφάλειας στο κλειστό Γυμναστήριο της Παν/πολης Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 31.499,72€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 02/06/2017 02/06/2017
6041
10/05/2017
Ημ.Δημ
10/05/2017
«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού με σκοπό την ανακαίνιση της συνεδριακής αίθουσας ΞΕΝΙΑ»
Προϋπολογισμός: 19.999,74€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 25/05/2017 25/05/2017

Ημ.Δημ
28/04/2017
Συντήρηση του Βιολογικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων και των Αντλιοστασίων Λυμάτων του ΠΚ
Προϋπολογισμός: 14.400,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 11/05/2017
5364
26/04/2017
Ημ.Δημ
26/04/2017
Aποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου του Π.Κ. στο Ρέθυμνο (περίπου 50 στρέμματα), τον προσεκτικό καθαρισμό κήπων (περίπου 8 στρέμματα) των κτηρίων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο και τον καθαρισμό – αποκατάσταση προσβασιμότητας του δασικού οδικού δικτύου (μήκους 3,5 χιλ. με μηχανικά μέσα) της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου με μηχανικά μέσα, για το έτος 2017
Προϋπολογισμός: 8.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 11/05/2017 11/05/2017
4938
11/04/2017
Ημ.Δημ
20/04/2017
ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟ.
Προϋπολογισμός: 2.212.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 24/05/2017 17/05/2017