Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
2510
28/02/2017
Ημ.Δημ
28/02/2017
«Προμήθεια μαρμάρων, πλακιδίων εξωτερικού χώρου και εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης τους, για την αναβάθμιση των Αμφιθεάτρων Δ3, Δ3-7Α καθώς και την αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων τμημάτων των πεζογεφυρών, μεταξύ των κτηρίων Α, Β, Γ, Δ της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου»
Προϋπολογισμός: 74.073,88€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 14/03/2017 14/03/2017
1898
17/02/2017
Ημ.Δημ
17/02/2017
Διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 3.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 28/02/2017
999
Ημ.Δημ
27/01/2017
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Προϋπολογισμός: 18.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 08/02/2017
914
Ημ.Δημ
26/01/2017
Ετήσια συντήρηση και επισκευή όλων των ανελκυστήρων των κτηρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 10.800,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 06/02/2017
17192
09/12/2016
Ημ.Δημ
23/12/2016
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών, λογισμικού, δικτυακού εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών ΗΥ, μελανιών και toners για εκτυπωτές, fax και φωτοαντιγραφικάμηχανήματα, για την κάλυψη των αναγκών των ΠΜΣ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 10.471,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 13/01/2016 12/01/2016