Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
9409
11/07/2017
Ημ.Δημ
12/07/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση Πόρτας Πυρασφάλειας και Αυτόματου Συστήματος Κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής για τον Παιδικό Σταθμό στο κτήριο Διοίκησης ΙΙ.
Προϋπολογισμός: 2.356,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 20/07/2017
9412
11/07/2017
Ημ.Δημ
12/07/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αναβάθμιση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων του Αστεροσκοπείου στο Σκίνακα.
Προϋπολογισμός: 11.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 20/07/2017
9398
11/07/2017
Ημ.Δημ
12/07/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων από μερικό πίνακα του κτιρίου του Τμήματος Φυσικής στο υπό διαμόρφωση Μηχανουργείο.
Προϋπολογισμός: 4.216,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 19/07/2017
9196
07/07/2017
Ημ.Δημ
10/07/2017
Ανανέωση συνδρομών βάσεων δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 160.309,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 28/08/2017 22/08/2017
9182
06/07/2017
Ημ.Δημ
07/07/2017
Προμήθεια οργάνων για το εργαστήριο Ηλεκτρισμού του Τμήματος Φυσικής της ΣΘΕΤΕ.
Προϋπολογισμός: 7.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 18/07/2017