Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
6676
22/05/2018
Ημ.Δημ
22/05/2018
Αποξήλωση και μεταφορά κατεστραμμένων ξύλινων θυρών, αλουμινένιων υαλόθυρων και υαλοστασίων, προμήθειας και τοποθέτησης νέων αλουμινένιων, σε αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία των κτηρίων της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 74.400,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 12/06/2018 12/06/2018
6660
22/05/2018
Ημ.Δημ
22/05/2018
Προμήθεια διαφόρων εργαλείων με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Μηχανουργείου του Τμήματος Φυσικής
Προϋπολογισμός: 5.100,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 04/06/2018
5976
11/05/2018
Ημ.Δημ
11/05/2018
Προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων στο χώρο του café στην Έκθεση του Μ.Φ.Ι.Κ. καθώς και την κατασκευή μεταλλικής σκάλας για την έξοδο κινδύνου
Προϋπολογισμός: 24.787,60€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 22/05/2018
5323
02/05/2018
Ημ.Δημ
10/05/2018
Aποξήλωση των υφισταμένων ενεργοβόρων φωτιστικών φθορίου, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED, την προμήθεια υλικών όπως καλώδια υλικά και διακόπτες dimming και μικροϋλικά, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετατροπής στις εγκαταστάσεις φωτισμού σε επιλεγμένους χώρους εργασίας και αιθουσών διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 382.700,00€
Διεθνής διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 28/06/2018 22/06/2018 14/06/2018

Ημ.Δημ
07/05/2018
Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των ακαδημαϊκών τμημάτων και των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 5.285,99€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 21/05/2018