Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
8923
09/08/2010

Ημ.Δημ
13/08/2010
Mίσθωση κατάλληλου χώρου 60-70 τ.μ., για τις ανάγκες στέγασης των γραφείων του Παν/μίου Κρήτης στην Αθήνα
Προϋπολογισμός: 17.640,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 02/09/2010 02/09/2010
8583
27/07/2010

Ημ.Δημ
30/07/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού, υπολογιστικού και εξοπλισμού υπηρεσιών video στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 246.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 28/09/2010 27/09/2010 22/09/2010
8580
27/07/2010

Ημ.Δημ
30/07/2010
Προμήθεια των βάσεων δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο – Ηράκλειο), έτους 2010 και ειδικότερα της Βάσης Δεδομένων UpTodate (νέα συνδρομή)
Προϋπολογισμός: 31.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 21/09/2010 20/09/2010 15/09/2010
3128
16/07/2010
Ημ.Δημ
30/07/2010
Διαγωνισμός εργαστηριακών αναλωσίμων
Προϋπολογισμός: 25.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) 01/09/2010 30/08/2010
3129
16/07/2010
Ημ.Δημ
30/07/2010
Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων
Προϋπολογισμός: 28.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Ειδικός Λογαριασμός (ΕΛΚΕ) 01/09/2010 30/08/2010