Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
9400
15/07/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Π.Κ. στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 8.900,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 24/07/2009 23/07/2009
8917
02/07/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Προμήθεια α) δύο ιστιοπλοϊκών σκαφών κατηγορίας J24 για τις ανάγκες της Παγκόσμιας Φοιτητικής Πανεπιστημιάδας 2010 και β) ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους κατηγορίας Laser, για τις ανάγκες προπόνησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 45.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 29/07/2009 28/07/2009
7552
10/06/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο και Ηράκλειο) από εταιρεία ταχυμεταφορών.
Προϋπολογισμός: 45.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 02/07/2009 01/07/2009
6942
29/05/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών και αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις λειτουργικές ανάγκες των τμημάτων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 33.900,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 16/06/2009 15/06/2009
6987
29/05/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 25.020,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 16/06/2009 15/06/2009