Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
3141
23/03/2010

Ημ.Δημ
24/03/2010
Προμήθεια 22 στερεοσκοπίων και 5 μικροσκοπίων.
Προϋπολογισμός: 25.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 16/04/2010 15/04/2010 14/04/2010

Ημ.Δημ
24/03/2010
Προμήθεια και κατασκευή κλωβών από plexiglass
Προϋπολογισμός: 5.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
24/03/2010
Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Προϋπολογισμός: 6.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών
157
17/03/2010
Ημ.Δημ
17/03/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων υλικών για διάφορες επισκευές συντήρησης σε χώρους του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 24/03/2010 23/03/2010

Ημ.Δημ
16/03/2010
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Προϋπολογισμός: 4.999,72€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών