Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
7926
12/07/2010
Ημ.Δημ
12/07/2010
Ετήσια συντήρηση γεννητριών, των πυροσβεστικών μηχανών, των πιεστικών συγκροτημάτων νερού, των ψυκτικών μηχανημάτων και κλιματιστικών μονάδων της Βιβλιοθήκης, του ψυκτικού μηχανήματος και των κλιματιστικών μονάδων του Γυμναστηρίου, των Υποσταθμών Ρεύματος, των πεδίων και Γενικών Ηλεκτρολογικών Πινάκων, των ανελκυστήρων ΑΜΕΑ, των αυτόματων μπαρών διέλευσης και των αλεξικέραυνων και γειώσεων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 25.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 21/07/2010 21/07/2010
7925
12/07/2010
Ημ.Δημ
12/07/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός πίνακα πυκνωτών στο Γενικό Πεδίο Χ.Τ. της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 20/07/2010 20/07/2010

Ημ.Δημ
07/07/2010
Εκτυπώσεις και παραγωγή σημαιών, μπλουζών και πλακετών
Προϋπολογισμός: 4.172,16€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
07/07/2010
Εργασίες συντήρησης ΜΦΙΚ
Προϋπολογισμός: 3.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
07/07/2010
Προμήθεια χωρικού διαμορφωτή φωτός τύπου Χ10468-2
Προϋπολογισμός: 14.520,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών