Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
7718
08/06/2017
Ημ.Δημ
08/06/2017
«Προμήθεια και εγκατάσταση δύο κλιματιστικών μηχανημάτων αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου (split units) inverter 9.000 btu/h, ένδεκα ίδιου τύπου 12.000 btu/h το καθένα, και δύο ίδιου τύπου 24.000 btu/h, για αντικατάσταση μη λειτουργικών σε χώρους του εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής του Τμ. Πολιτικών Επιστημών, σε χώρους των γραφείων του ΚΕΔ, σε χώρους του κτηρίου Γ2 του Τμήματος Φ.Κ.Σ. (αίθους Σ2 και σε δύο γραφεία) και σε χώρους γραφείων του Τμήματος Φιλολογίας, καθώς και προμήθεια ανταλλακτικών των κλιματιστικών μηχανημάτων VRV DAIKIN και VRF HITACHI που είναι εγκατεστημένα στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου»
Προϋπολογισμός: 35.999,99€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 22/06/2017 22/06/2017
7449
07/06/2017
Ημ.Δημ
07/06/2017
Συντήρηση εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) του Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 59.043,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 20/06/2017 19/06/2017
7118
31/05/2017
Ημ.Δημ
01/06/2017
Συντήρηση θαλάμων σταθερής θερμοκρασίας του Τμ. Βιολογίας.
Προϋπολογισμός: 4.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 13/06/2017
6478
18/05/2017
Ημ.Δημ
18/05/2017
Ετήσια εντομοκτονία – μυοκτονία των χώρων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο και την προμήθεια σαράντα (40) νέων δολωματικών σταθμών
Προϋπολογισμός: 5.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 01/06/2017 01/06/2017
6479
18/05/2017
Ημ.Δημ
18/05/2017
Συντήρηση όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων (αντλίες θερμότητας) τύπου split system, ημικεντρικά, roof top, vrv, των κτιρίων Α,Β,Γ,Δ, του Εμπορικού Κέντρου, της Βιβλιοθήκης, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εστιατορίου, του Γυμναστηρίου, του ΚΕΜΕ της Φοιτητικής Κατοικίας, του συστήματος κλιματισμού – αερισμού του Ζωοκομείου του Τμ. Ψυχολογίας, στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου, και του Ξενία στην πόλη του Ρεθύμνου, συμπεριλαμβανομένων στην αξία των εργασιών και των καθαριστικών – απολυμαντικών υλικών απαραιτήτων για τη συντήρηση όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων, για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Προϋπολογισμός: 16.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 01/06/2017 01/06/2017