Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
6430
22/05/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων τμημάτων και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 19.100,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 10/06/2009 09/06/2009
6110
18/05/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Προμήθεια δειγματοθηκών, ειδικού τύπου και προδιαγραφών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τις μουσειακές συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 23.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 03/06/2009 02/06/2009
5124
29/04/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ - Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Τμημάτων & Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 16.900,00€
Σύντομη περιγραφή
Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών
3899
30/03/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Π.Κ. στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 30.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 28/04/2009 27/04/2009
3772
27/03/2009

Ημ.Δημ
21/10/2009
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες όλων των Τμημάτων του Π.Κ. στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 26.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 15/04/2009 14/04/2009