Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
6729
22/05/2018
Ημ.Δημ
24/05/2018
Προμήθεια υλικών καθαριότητας για διαφορα τμηματα του Πανεπ. Κρητης.
Προϋπολογισμός: 3.230,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 04/06/2018
6730
22/05/2018
Ημ.Δημ
24/05/2018
Προμήθεια βιομηχανικού χαρτιού για διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 4.293,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 04/06/2018
6670
22/05/2018
Ημ.Δημ
22/05/2018
Προμήθεια επιδαπέδιου ψηφιακού Α3 Α4 εκτυπωτικού, αντιγραφικού, με color scanner, με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Φωτοτυπικού Κέντρου των σχολών του Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 14.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 05/06/2018 05/06/2018
6676
22/05/2018
Ημ.Δημ
22/05/2018
Αποξήλωση και μεταφορά κατεστραμμένων ξύλινων θυρών, αλουμινένιων υαλόθυρων και υαλοστασίων, προμήθειας και τοποθέτησης νέων αλουμινένιων, σε αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία των κτηρίων της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 74.400,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 12/06/2018 12/06/2018
6660
22/05/2018
Ημ.Δημ
22/05/2018
Προμήθεια διαφόρων εργαλείων με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Μηχανουργείου του Τμήματος Φυσικής
Προϋπολογισμός: 5.100,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 04/06/2018