Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
12848
05/10/2017
Ημ.Δημ
05/10/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘ
Προϋπολογισμός: 7.250,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 19/10/2017 19/10/2017
12819
05/10/2017
Ημ.Δημ
05/10/2017
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Προϋπολογισμός: 74.338,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 17/10/2017 17/10/2017
12561
02/10/2017
Ημ.Δημ
04/10/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED, στο κτήριο των τμημάτων Φυσικής & Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις Βούτες Ηρακλείου.
Προϋπολογισμός: 128.092,00€
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 31/10/2017 25/10/2017
12732
04/10/2017
Ημ.Δημ
04/10/2017
Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση και την ασφάλεια του εξοπλισμού της συνεδριακής αίθουσας της Συγκλήτου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, καθώς και προμήθεια – εγκατάσταση νέων φωτιστικών ασφαλείας σε όλους τους χώρους του κτηρίου της Πρυτανείας
Προϋπολογισμός: 15.174,50€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 18/10/2017
12605
02/10/2017
Ημ.Δημ
03/10/2017
Aνάθεση του έργου της απεντόμωσης και μυοκτονίας όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο για ένα έτος
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 12/10/2017