Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
2751
08/03/2018
Ημ.Δημ
08/03/2018
Eτήσια συντήρηση και επισκευή όλων των ανελκυστήρων των κτηρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 10.800,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 16/03/2018
2683
07/03/2018
Ημ.Δημ
07/03/2018
Προμήθεια ψυκτικού μέσου (φρέον) λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων που είναι εγκατεστημένα στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Π.Κ. στην Πανεπιστημιούπολη και στην πόλη του Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 7.502,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 19/03/2018 19/03/2018
2515
05/03/2018
Ημ.Δημ
05/03/2018
Aνάθεση υπηρεσιών δημοσίευσης των ανακοινώσεων προκηρύξεων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, στον ελληνικό έντυπο τύπο, για το οικονομικό έτος 2018
Προϋπολογισμός: 2.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 16/03/2018 16/03/2018
2293
28/02/2018
Ημ.Δημ
01/03/2018
Aνάθεση του έργου της τεχνολογικής αναβάθμισης της αίθουσας συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 17.093,40€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 12/03/2018
2206
26/02/2018
Ημ.Δημ
26/02/2018
Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανήματος κλιματισμού στο Τμήμα Φυσικής της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 5.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 05/03/2018