Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
1927
23/02/2010

Ημ.Δημ
01/03/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και εξοπλισμού προκειμένου για τη δημιουργία σύγχρονης υποδομής φιλοξενίας υπολογιστικών συστημάτων (Data Center), για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου.
Προϋπολογισμός: 145.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 30/03/2010 29/03/2010 24/03/2010
1857
22/02/2010

Ημ.Δημ
22/02/2010
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την αποκατάσταση της αισθητικής στα αμφιθέατρα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο (κτίριο 1)
Προϋπολογισμός: 44.799,70€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 04/03/2010 04/03/2010
1716
18/02/2010
Ημ.Δημ
22/02/2010
Επαναπροκήρυξη προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δομημένης καλωδίωσης για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Η/Υ στο νέο κτίριο 1 της Φιλοσοφικής Σχολής
Προϋπολογισμός: 4.370,81€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 23/02/2010 23/02/2010
1434
09/02/2010

Ημ.Δημ
22/02/2010
Προμήθεια των βάσεων δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο – Ηράκλειο), για το έτος 2010.
Προϋπολογισμός: 200.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 23/03/2010 22/03/2010 17/03/2010
686
22/01/2010
Ημ.Δημ
22/01/2010
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δομημένης καλωδίωσης για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Η/Υ στο νέο κτίριο 1 της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 4.370,81€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 03/02/2010 03/02/2010