Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
5323
02/05/2018
Ημ.Δημ
10/05/2018
Aποξήλωση των υφισταμένων ενεργοβόρων φωτιστικών φθορίου, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED, την προμήθεια υλικών όπως καλώδια υλικά και διακόπτες dimming και μικροϋλικά, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετατροπής στις εγκαταστάσεις φωτισμού σε επιλεγμένους χώρους εργασίας και αιθουσών διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 382.700,00€
Διεθνής διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 28/06/2018 22/06/2018 14/06/2018

Ημ.Δημ
07/05/2018
Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των ακαδημαϊκών τμημάτων και των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 5.285,99€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 21/05/2018
5156
30/04/2018
Ημ.Δημ
04/05/2018
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προϋπολογισμός: 79.686,73€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 14/06/2018 11/06/2018
5401
03/05/2018
Ημ.Δημ
04/05/2018
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού των τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Χημείας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 32.521,12€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 17/05/2018 16/05/2018
5046
27/04/2018
Ημ.Δημ
27/04/2018
Προμήθεια ενός φορητού συστήματος ανιχνευτή διοφθαλμικών κινήσεων για τις ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών-ΣΚΕ- του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 45.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 10/05/2018 10/05/2018