Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
5763
14/03/2024
Ημ.Δημ
14/03/2024
Υπηρεσία Παροχής Συμβουλών για τον Σχεδιασμό Εξοπλισμού Επέκτασης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 32.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Δ/νση Τεχνικών Έργων Πανεπιστημίου Κρήτης 27/03/2024 27/03/2024

Ημ.Δημ
14/03/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ»
Προϋπολογισμός: 74.399,74€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τεχνική Υπηρεσία 27/03/2024 27/03/2024

Ημ.Δημ
07/03/2024
Ανακαίνιση χώρου στο Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 28.400,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 20/03/2024
5111
05/03/2024
Ημ.Δημ
06/03/2024
Προληπτική Συντήρηση και Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και των Αντλιοστασίων Λυμάτων για τα κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στην περιοχή Βουτών, για τα έτη 2024-2025, (υποέργο 2), για την κάλυψη αναγκών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
Προϋπολογισμός: 25.200,00€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 15/03/2024

Ημ.Δημ
06/03/2024
Προμήθεια 143,30 λίτρων υγρού ηλίου για τις ανάγκες συντήρησης μαγνητών συστήματος NMR με υγρό ήλιο του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Υποέργο 18).
Προϋπολογισμός: 8.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 13/03/2024