Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
8591
30/07/2020
Ημ.Δημ
31/07/2020
Προμήθεια ενός συστήματος κυτταρομετρίας ροής FACS-sorter και ενός συστήματος μέτρησης κυτταρικού μεταβολισμού
Προϋπολογισμός: 850.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 11/09/2020 09/09/2020
8470
29/07/2020
Ημ.Δημ
30/07/2020
Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 322.900,00€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 10/09/2020 04/09/2020
7835
15/07/2020
Ημ.Δημ
27/07/2020
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ«ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ"
Προϋπολογισμός: 428.990,18€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 02/09/2020 26/08/2020
7461
09/07/2020
Ημ.Δημ
15/07/2020
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ Δ3, Δ3-7Α, Δ6 ΚΑΙ Δ7 ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Προϋπολογισμός: 297.000,00€
Διεθνής διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 01/09/2020 26/08/2020
7550
10/07/2020
Ημ.Δημ
14/07/2020
Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρετητών κυβερνοασφάλειας (cybersecurity servers) για τις ανάγκες του Κέντρου Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΚΥΥΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 70.000,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 24/07/2020 23/07/2020