Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
8484
21/06/2018
Ημ.Δημ
21/06/2018
Aποξήλωση και μεταφορά κατεστραμμένων συστημάτων σκίασης (μεταλλικά στόρια) υαλοστασίων, προμήθεια και τοποθέτηση νέων καθώς και σητών, σε αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία των κτηρίων της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 74.392,56€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 05/07/2018 05/07/2018
8269
18/06/2018
Ημ.Δημ
18/06/2018
Aνάθεση των εργασιών της εντομοκτονίας, μυοκτονίας των χώρων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο καθώς και την προμήθεια δεκαπέντε (15) νέων δολωματικών σταθμών
Προϋπολογισμός: 5.475,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 02/07/2018 02/07/2018
8227
18/06/2018
Ημ.Δημ
18/06/2018
Υπηρεσίες Εκτύπωσης (π.χ. φακέλων αλληλογραφίας βιβλίων συμβάντων, σελίδων εξετάσεων, banners μουσαμά (με μηχανισμό), αφισών, φυλλαδίων… κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση αναγκών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Δ/νσεων του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2018
Προϋπολογισμός: 6.815,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 29/06/2018 29/06/2018
8210
15/06/2018
Ημ.Δημ
15/06/2018
Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την εξυπηρέτηση αναγκών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Δ/νσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2018
Προϋπολογισμός: 5.417,37€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 29/06/2018 29/06/2018
8214
15/06/2018
Ημ.Δημ
15/06/2018
Προμήθεια ΓΝΗΣΙΩΝ TONER-ΜΕΛΑΝΙΩΝ και ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΟΝΕΡ για την εξυπηρέτηση αναγκών των Δ/νσεων και των Τμημάτων του Π.Κ. στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2018
Προϋπολογισμός: 16.188,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 29/06/2018 29/06/2018