Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
11248
30/08/2018
Ημ.Δημ
31/08/2018
Προμήθεια φίλτρων παρατήρησης των τηλεσκοπίων του Αστεροσκοπείου Σκίνακα
Προϋπολογισμός: 41.500,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 14/09/2018 13/09/2018
11214
29/08/2018
Ημ.Δημ
30/08/2018
Προμήθεια συστήματος απεικόνισης βιομορίων.
Προϋπολογισμός: 74.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 11/09/2018 10/09/2018
11231
29/08/2018
Ημ.Δημ
29/08/2018
Προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών (τοποθέτησης) στα κτήρια του Κέντρου Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες Αγωγής
Προϋπολογισμός: 39.394,06€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 13/09/2018 13/09/2018
11183
28/08/2018
Ημ.Δημ
28/08/2018
Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων καθισμάτων (παγκάκια) σε κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 32.111,04€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 12/09/2018 12/09/2018
11170
28/08/2018
Ημ.Δημ
28/08/2018
Προμήθεια & τοποθέτηση ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (π.χ. εκτυπωτές, σαρωτές, βιντεοπροβολείς, οθόνες προβολής, εσωτερικοί-εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, κάμερες, ηχεία, ποντίκια, ακουστικά υπολογιστών με μικρόφωνο, κ.λ.π.) για την κάλυψη αναγκών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Δ/νσεων του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2018
Προϋπολογισμός: 14.760,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 11/09/2018 11/09/2018