Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
8499
02/07/2019
Ημ.Δημ
03/07/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΩ Σ∆ΙΤ" ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Προϋπολογισμός: 148.800,00€
Σύντομη περιγραφή
Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 12/07/2019 12/07/2019
8560
03/07/2019
Ημ.Δημ
03/07/2019
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 40.630,19€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 17/07/2019 16/07/2019

Ημ.Δημ
01/07/2019
Προμήθεια γραφικής ύλης του ΠΚ έτους 2019
Προϋπολογισμός: 4.406,57€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 09/07/2019
8239
26/06/2019
Ημ.Δημ
26/06/2019
Συντήρηση κήπων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
Προϋπολογισμός: 12.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 09/07/2019 09/07/2019

Ημ.Δημ
26/06/2019
Ανάθεση του έργου της απεντόμωσης και μυοκτονίας όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο για ένα έτος
Προϋπολογισμός: 10.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 04/07/2019