Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
7118
31/05/2017
Ημ.Δημ
01/06/2017
Συντήρηση θαλάμων σταθερής θερμοκρασίας του Τμ. Βιολογίας.
Προϋπολογισμός: 4.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 13/06/2017
6478
18/05/2017
Ημ.Δημ
18/05/2017
Ετήσια εντομοκτονία – μυοκτονία των χώρων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο και την προμήθεια σαράντα (40) νέων δολωματικών σταθμών
Προϋπολογισμός: 5.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 01/06/2017 01/06/2017
6479
18/05/2017
Ημ.Δημ
18/05/2017
Συντήρηση όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων (αντλίες θερμότητας) τύπου split system, ημικεντρικά, roof top, vrv, των κτιρίων Α,Β,Γ,Δ, του Εμπορικού Κέντρου, της Βιβλιοθήκης, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εστιατορίου, του Γυμναστηρίου, του ΚΕΜΕ της Φοιτητικής Κατοικίας, του συστήματος κλιματισμού – αερισμού του Ζωοκομείου του Τμ. Ψυχολογίας, στην Πανεπιστημιόπολη Ρεθύμνου, και του Ξενία στην πόλη του Ρεθύμνου, συμπεριλαμβανομένων στην αξία των εργασιών και των καθαριστικών – απολυμαντικών υλικών απαραιτήτων για τη συντήρηση όλων των κλιματιστικών μηχανημάτων, για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Προϋπολογισμός: 16.500,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 01/06/2017 01/06/2017

Ημ.Δημ
18/05/2017
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Κέντρου Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 7.500,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 30/05/2017

Ημ.Δημ
18/05/2017
Συντήρηση συστημάτων τηλεδιάσκεψης σε αίθουσες των κτιρίων διοίκησης Ηρακλείου και Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 4.216,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 30/05/2017