Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
15846
15/11/2017
Ημ.Δημ
16/11/2017
Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού στο Τμ. Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 5.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 30/11/2017
15893
16/11/2017
Ημ.Δημ
16/11/2017
Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το 2017
Προϋπολογισμός: 7.902,33€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 28/11/2017 28/11/2017
15847
15/11/2017
Ημ.Δημ
15/11/2017
Προμήθεια και τοποθέτηση αλουμινένιων κουφωμάτων σε αντικατάσταση κατεστραμμένων αλουμινένιων στα κτήρια Α και Β, της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου
Προϋπολογισμός: 74.276,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 29/11/2017 29/11/2017
14787
02/11/2017
Ημ.Δημ
03/11/2017
Επαναπροκήρυξη προμήθειας υπολογιστών και περιφερειακών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 7.767,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 15/11/2017 14/11/2017
14703
01/11/2017
Ημ.Δημ
01/11/2017
Προμήθεια & τοποθέτηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (PC, LAPTOP, TABLET, ΟΘΟΝΕΣ) για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Δ/νσεων του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, για το έτος 2017
Προϋπολογισμός: 36.864,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 14/11/2017 14/11/2017