Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
14921
14/12/2020
Ημ.Δημ
16/12/2020
Αντικατάσταση 256 τεμαχίων συσσωρευτών που συνδέονται με τα δύο UPS τα οποία υποστηρίζουν το κτίριο Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 37.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 20/01/2020 19/01/2020
15090
16/12/2020
Ημ.Δημ
16/12/2020
Προμήθεια βιβλίων για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, κατά το έτος 2020
Προϋπολογισμός: 22.440,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 28/12/2020 28/12/2020
14893
11/12/2020
Ημ.Δημ
16/12/2020
Προμήθεια μελανιών και toners για εκτυπωτές, fax και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, με σκοπό την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων/Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 15.348,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 26/01/2020 25/01/2020
14572
07/12/2020
Ημ.Δημ
10/12/2020
Συντήρηση εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) του Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 55.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 22/01/2021 21/01/2021
14581
07/12/2020
Ημ.Δημ
10/12/2020
προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών, λογισμικού, καθώς και δικτυακού εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Π.Κ στο Ηράκλειο, για το έτος 2020
Προϋπολογισμός: 40.626,70€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 21/01/2021 20/01/2021