Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
8020
13/06/2018
Ημ.Δημ
13/06/2018
Πρόσβαση στο λογισμικό «IBM SPSS STATISTICS PREMIUM» με οποιοδήποτε μέσο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Ιδρύματος και με διάρκεια πρόσβασης ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης
Προϋπολογισμός: 15.700,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 25/06/2018 25/06/2018
7828
11/06/2018
Ημ.Δημ
11/06/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 & Α4 2018 ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘ
Προϋπολογισμός: 10.310,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 22/06/2018 22/06/2018

Ημ.Δημ
05/06/2018
Επισκευή συστήματος κρυοστάτη του Τμ Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρητης.
Προϋπολογισμός: 21.204,00€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 18/06/2018
7483
05/06/2018
Ημ.Δημ
05/06/2018
Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανήματος αδιάλειπτης ενέργειας (UPS) των κτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου και ενός ίδιου μηχανήματος με συσσωρευτές για την υποστήριξη του υφισταμένου των κτηρίων Α,Β,Γ,Δ
Προϋπολογισμός: 74.400,00€
Πρόχειρος διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 19/06/2018 19/06/2018
7434
04/06/2018
Ημ.Δημ
05/06/2018
Προμήθεια επίπλων με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το έτος 2018
Προϋπολογισμός: 8.084,80€
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 15/06/2018