Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
4293
27/04/2010

Ημ.Δημ
29/04/2010
Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Π.Κ. στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 25.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 13/05/2010 12/05/2010 12/05/2010
3946
20/04/2010

Ημ.Δημ
26/04/2010
Προμήθεια εργαστηριακού υλικού (χημικά και αναλώσιμα) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Προϋπολογισμός: 21.960,00€
Σύντομη περιγραφή
Τακτικός διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 26/05/2010 25/05/2010 20/05/2010

Ημ.Δημ
21/04/2010
Προμήθεια και εγκατάσταση μικροφωνικής εγκατάστασης σε αμφιθέατρο του τμήματος Ιατρικής
Προϋπολογισμός: 4.425,56€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
21/04/2010
Ετήσια συντήρηση χρωματογράφου τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Προϋπολογισμός: 2.995,96€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών

Ημ.Δημ
21/04/2010
Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων κουβουκλίων για την προβολή αφισών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 5.996,16€
Σύντομη περιγραφή
Απευθείας ανάθεση Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών