Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
13352
03/10/2018
Ημ.Δημ
05/10/2018
Προμήθεια μιας μονάδας λυοφιλοποίησης (freezedryer) για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 31.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 17/10/2018 16/10/2018
13383
03/10/2018
Ημ.Δημ
03/10/2018
Προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων ειδών εξοπλισμού (π.χ. έπιπλα, κουρτίνες σκίασης κ.λ.π..) με σκοπό την κάλυψη αναγκών των Εργαστηρίων του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Προϋπολογισμός: 19.000,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 16/10/2018 16/10/2018
12928
26/09/2018
Ημ.Δημ
26/09/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΚ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Προϋπολογισμός: 16.120,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 09/10/2018 09/10/2018
12485
19/09/2018
Ημ.Δημ
19/09/2018
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Προϋπολογισμός: 22.490,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 03/10/2018 03/10/2018
11671
06/09/2018
Ημ.Δημ
11/09/2018
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Aποξήλωση των υφισταμένων ενεργοβόρων φωτιστικών φθορίου, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED, την προμήθεια υλικών όπως καλώδια υλικά και διακόπτες dimming και μικροϋλικά, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετατροπής στις εγκαταστάσεις φωτισμού σε επιλεγμένους χώρους εργασίας και αιθουσών διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο
Προϋπολογισμός: 382.700,00€
Διεθνής διαγωνισμός Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 25/10/2018 19/10/2018 12/10/2018