Διακηρύξεις Πανεπιστημίου Κρήτης

 
 
 
 
Αρ. Διακήρυξης Τίτλος Τύπος Τοποθεσία Τμήμα Ημ. Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Αίτηση Αναλυτικής Διακήρυξης Έως Αρχεία
10205
31/07/2019
Ημ.Δημ
02/08/2019
Προμήθεια κρυογεννήτριας υγρού αζώτου για την ΣΘΕΤΕ και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προϋπολογισμός: 250.000,00€
Σύντομη περιγραφή
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 18/09/2019 12/09/2019
10202
31/07/2019
Ημ.Δημ
02/08/2019
Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικών υποδομών για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Προϋπολογισμός: 437.615,00€
Διεθνής διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 12/09/2019 06/09/2019
10279
01/08/2019
Ημ.Δημ
02/08/2019
Συντήρηση εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) του Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Προϋπολογισμός: 50.060,00€
Σύντομη περιγραφή
Πρόχειρος διαγωνισμός Ηράκλειο Τμήμα Προμηθειών 03/09/2019 02/09/2019
9555
22/07/2019
Ημ.Δημ
22/07/2019
Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού (Α4 και Α3) για την κάλυψη σχετικών αναγκών όλων των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2019
Προϋπολογισμός: 7.516,00€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 01/08/2019 01/08/2019
9554
22/07/2019
Ημ.Δημ
22/07/2019
Προμήθεια διαφόρων ειδών γραφικής ύλης για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2019
Προϋπολογισμός: 4.805,83€
Απευθείας ανάθεση Ρέθυμνο Τμήμα Προμηθειών 01/08/2019 01/08/2019